rezerwacja noclegu cennik noclegu pl de

Warunki rezerwacji.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI ZAKWATEROWANIA Z REZERWACJĄ NA ODLEGŁOŚĆ

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków umowy usługi zakwaterowania przyjmuje się następujące definicje:

Gość   – osoba fizyczna spełniające swoje cele niekomercyjne bądź zawodowe, o